Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 मित्रलाल शर्मा (९८५२८०७७७७) मित्रलाल शर्मा (९८५२८०७७७७) प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9852807777
2 सरस्वती खनाल पौडेल (९८५२८४९९७७)             नागरिकता शाखा सरस्वती खनाल पौडेल (९८५२८४९९७७) नागरिकता शाखा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागरिकता शाखा 9852849977
3 विकल श्रेष्ठ विकल श्रेष्ठ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाशन शाखा 9852849966
daokhotang@gmail.com
4 लिला वि.क. 9842536222 लिला वि.क. 9842536222 नायब सुब्बा मुद्दा 9842536222
5 सोम प्रसाद आचार्य (9865558506) नागरिकता अभिलेख nagarikata.daokhotang@gmail.com सोम प्रसाद आचार्य (9865558506) नागरिकता अभिलेख nagarikata.daokhotang@gmail.com नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9865558506
6 सिताराम आचार्य (9862976010) नागरिकता फांट nagarikata.daokhotang@gmail.com सिताराम आचार्य (9862976010) नागरिकता फांट nagarikata.daokhotang@gmail.com नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9862976010
nagarikata.daokhotang@gmail.com
7 सिर्जना राउत (9862228154) सिर्जना राउत (9862228154) कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9862228154
8 सुमन बास्ताेला सुमन बास्ताेला खरिदार मुद्दा 9842976212
bastolasuman377@gmail.com
9 ओसनबावु सवेदी ओसनबावु सवेदी खरिदार प्रसाशन शाखा 9842905537
osanbabu40@gmail.com
10 गोविन्द बस्नेत गोविन्द बस्नेत खरिदार राहदानी शाखा 9869718680
basnetgobinda019@gmail.com
11 गणेश खड्का गणेश खड्का सह लेखापाल लेखा शाखा 9842905092
12 लोक प्रसाद आचार्य लोक प्रसाद आचार्य कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9843606004
13 कृष्ण भुजेल कृष्ण भुजेल 9743034364
14 केदार बहादुर श्रेष्ठ केदार बहादुर श्रेष्ठ 9842905997
15 तिर्था आचार्य तिर्था आचार्य 9842976269
16 लक्ष्मी प्रसाद आचार्य लक्ष्मी प्रसाद आचार्य 9842849532
17 केशव कट्वाल केशव कट्वाल 9862868055