Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-02-25 मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना २०७७/०७८
2077-02-25