Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

सुमन बास्ताेला


सुमन बास्ताेला


सुमन बास्ताेला
खरिदार

शाखा मुद्दा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल bastolasuman377@gmail.com
सम्पर्क 9842976212
बहाल मिति २०७७ श्रावण ५