Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

विकल श्रेष्ठ

  • विकल श्रेष्ठ

विकल श्रेष्ठ


विकल श्रेष्ठ

श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल daokhotang@gmail.com
सम्पर्क 9852849966
ठेगाना ललितपुर म.न.पा.-५ललितपुर
बहाल मिति २०७७ माघ ६