Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

सरस्वती खनाल पौडेल (९८५२८४९९७७) नागरिकता शाखा


सरस्वती खनाल पौडेल (९८५२८४९९७७)             नागरिकता शाखा


सरस्वती खनाल पौडेल (९८५२८४९९७७) नागरिकता शाखा
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा नागरिकता शाखा
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9852849977
ठेगाना Chandragiri काठमाण्डौ
बहाल मिति २०७७ पुष १७