Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

सोम प्रसाद आचार्य (9865558506) नागरिकता अभिलेख nagarikata.daokhotang@gmail.com


सोम प्रसाद आचार्य (9865558506) नागरिकता अभिलेख nagarikata.daokhotang@gmail.com


सोम प्रसाद आचार्य (9865558506) नागरिकता अभिलेख nagarikata.daokhotang@gmail.com
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9865558506
ठेगाना दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी 2, खोटाङ्ग
बहाल मिति २०७६ आश्विन १७