Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

मित्रलाल शर्मा (९८५२८०७७७७)

  • मित्रलाल शर्मा (९८५२८०७७७७)

मित्रलाल शर्मा (९८५२८०७७७७)


मित्रलाल शर्मा (९८५२८०७७७७)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9852807777
बहाल मिति २०७७ पुष ८