Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

गणेश खड्का


गणेश खड्का


गणेश खड्का
सह लेखापाल

शाखा लेखा शाखा
पद सह लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9842905092
बहाल मिति २०७६ आश्विन १७