Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

गोविन्द बस्नेत


गोविन्द बस्नेत


गोविन्द बस्नेत
खरिदार

शाखा राहदानी शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल basnetgobinda019@gmail.com
सम्पर्क 9869718680
बहाल मिति २०७५ पुष २